PostHeaderIcon DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

5 maja został proklamowany w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną". Jest on połączony z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90, XX wieku. Hasło przewodnie pierwszych obchodów brzmiało "Rendez-vous de la Dignité" czyli "Spotkanie z godnością". W tym dniu 5 maja każdego roku, szczególnie akcentowana jest misja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którą jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie ich rodzin. Godność, to otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym, to tolerancja, to poszanowanie każdego takim, jakim jest. W tym dniu chcemy przybliżyć pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną. ONI chcą normalnie żyć, mieć prawo do równego uczestnictwa w życiu społecznym, a ICH niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji i wykluczenia. Tak jak inni ludzie, mają takie same potrzeby, mają marzenia, uczą się, rozwijają, osiągają sukcesy, chcą być szczęśliwi, pragną miłości, mają prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Postrzeganie i stosunek do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zmienia się na lepsze, jednak nadal jest dużo utrudnień, które obniżają jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych z wielką determinacją pokonują trudności codziennych barier, aby życie ich dzieci było szczęśliwe. Dlatego nasze Stowarzyszenie tak usilnie dąży do stworzenia sprzyjających warunków osobom z niepełnosprawnością intelektualną, by mogły cieszyć się z życia, a dzięki swej niepowtarzalnej osobowości, rozwijać się na miarę swoich możliwości i aktywnie włączać się w życie społeczne.

NIEPEŁNOSPRAWNI NIE POTRZEBUJĄ POCIESZANIA TYLKO ZROZUMIENIA. Wystarczy im stworzyć odpowiednie warunki, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa.

W tych trudnych dla nas chwilach panującej epidemii, Koło PSONI w Rabce-Zdroju nie może, jak co roku zorganizować kolorowego przemarszu ulicami Rabki-Zdroju, dlatego umieszczamy ten krótki artykuł, aby przybliżyć problemy osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym. Poszanowanie drugiego człowieka, dostrzeganie w nim trudu życia, troska o godność, o którą sam nie da rady zawalczyć, to priorytet moralny, który powinien dominować w każdym z nas.

JN

Z okazji tego Święta życzymy wszystkim OSOBOM niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, by na swojej drodze życiowej spotykali życzliwych i pogodnych ludzi z otwartym sercem, ludzi pomagających przełamywać wszelkie bariery czy też przejawy nietolerancji i dyskryminacji, oby spełniały się Wasze marzenia. Wszystkiego Najlepszego.

Zarząd Koła PSONI w Rabce-Zdroju

I tak naprawdę, to nie niezależnie od tego czy jesteś sprawny, czy nie,

to nie wystarczy człowiekiem urodzić się.

trzeba jeszcze człowiekiem być, aby łatwiej wspólnie było NAM żyć.
Małgorzata Janiszewska

Poprawiony (poniedziałek, 04 maja 2020 19:48)