PostHeaderIcon Misja i cele

Misj膮 Stowarzyszenia jest:

  • dbanie o godno艣膰 i szcz臋艣cie os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮, ich r贸wnoprawne miejsce w rodzinie i w spo艂ecze艅stwie,
  • wspieranie rodzin os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 we wszystkich obszarach 偶ycia i sytuacjach, a zw艂aszcza w ich gotowo艣ci niesienia pomocy innym (Art. 3鹿 Statutu).

Celem Stowarzyszenia jest dzia艂anie na rzecz wyr贸wnywania szans os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮, tworzenia warunk贸w przestrzegania wobec nich praw cz艂owieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w 偶yciu spo艂ecznym, dzia艂anie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.(Art. 4. Statutu).

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ci膮 Intelektualn膮 obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci:

  • organizowanie i prowadzenie r贸偶nego rodzaju plac贸wek, program贸w i us艂ug dla niepe艂nosprawnych dzieci i os贸b doros艂ych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji,przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielno艣ci, a tak偶e pomoc ich rodzinom (m.in. przez udost臋pnianie informacji, poradnictwo 偶yciowe i prawne, grupy wsparcia itp.),
  • tworzenie warunk贸w w艂膮czania dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych, jako indywidualnych os贸b i jako grup, w tok normalnego 偶ycia, korzystania przez nich z og贸lnodost臋pnej infrastruktury spo艂ecznej i form 偶ycia spo艂ecznego,
  • prowadzenie dzia艂alno艣ci informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mog膮cej wp艂ywa膰 na wzrost akceptacji i zrozumienia os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮,
  • wp艂ywanie na zmian臋 postaw spo艂ecznych w kierunku sprzyjaj膮cymintegracji i normalizacji 偶ycia os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮,
  • wsp贸艂prac臋 z organami w艂adzy samorz膮dowej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie, zaspokajania potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych i ich rodzin oraz budowania lokalnych strategii w tej dziedzinie.

Poprawiony (niedziela, 20 listopada 2016 14:35)